Kontaktuppgifter

Denna hemsida används för att inmatning av elevers och deras vårdnadshavares/kontaktpersoners kontaktuppgifter.

Inmatning (eller ändring) av uppgifter

För att kunna mata in (eller ändra) uppgifter behöver du logga in. Om du ska börja årskurs 1 har du fått dessa hemskickade med vanlig post. Annars kan du få dessa av din mentor eller på skolans expedition .

Elevens personnummer (ååååmmdd-nnnn)
Lösenord

Behandling och användande av informationen

Uppgifterna du matar in kan du korrigera när som helst.

Om du har problem att mata in kan eleven alltid få hjälp att göra det i skolan.

Inmatad uppgifter används endast av Sjödalsgymnasiets personal.

Uppgifterna kan komma att användas t. ex.

  • när personal vill ha snabb kontakt med elev eller vårdnadshavare/kontaktperson
  • för mailutskick med inbjudningar till olika saker

När en elev har slutat på skolan tas all här inmatad information om eleven och vårdnadshavarna/kontaktpersonerna bort.