Sjödalsgymnasiets kursutvärdering - Elevinloggning

Välkommen till kursutvärderingen på Sjödalsgymnasiet!

Här loggar du in genom att mata in dina födelsedata (ÅÅMMDD resp fyra sista siffrorna i personnumret).

Födelsedata (ÅÅMMDD):
Fyra sista siffrorna:

Information

När du har loggat in så ser du en lista på de kursutvärderingar som är tillgängliga för dig. Där klickar du på "Besvara" vid den kurs du ska utvärdera.

Du kan bara utvärdera en kurs en gång, så var noga med vad du väljer för alternativ.

Lärare kan inte se vem som har besvarat utvärderingen och heller inte vilka svar du har lämnat. Det enda personliga som sparas är att du har besvarat utvärderingen. Lärare kan bara så resultat när minst 2 personer har lämnat sina svar.